Serveis

Enginyeria Civil

 • Projectes d’instal·lacions: elèctriques, de climatització i sanejament
 • Projectes executius d’obra civil
 • Projectes d’urbanització
 • Projectes i execució de seguretat i prevenció contraincendis
 • Direcció tècnica facultativa i executiva d’obres
 • Project management: Coordinació d’obres, administració i control pressupostari
 • Estudis i coordinació de seguretat i salut
 • Projectes d’instal·lacions: elèctriques, de climatització i sanejament

Consultoria Tècnica

 • Auditories mediambientals
 • Certificacions ISO 14001/EMAS i sistemes integrats
 • Legalitzacions, llicències d’activitats i llicències ambientals
 • Gestió forestal sostenible (PEFC/FSC)
 • Assessoria i estudis jurídic – tècnics
 • Informes pericials i tècnics d’enginyeria i arquitectura
 • Gestió d’ajudes i subvencions
 • Taxacions immobiliàries

Medi Ambient

 • Projectes d’energies renovables: biomassa, solar i eòlica
 • Control d’aigües residuals, superficials i subterrènies
 • Control contaminació atmosfèrica: emissió i immissió
 • Descontaminació de sòls (tractament i recuperació)
 • Instal·lacions de tractament d’aigües residuals (EDARS, osmosi inversa i microfiltració)
 • Enginyeria ambiental integral de projectes
 • Estudis de soroll i protecció acústica
 • Projectes integrats d’edificació sostenible
 • Mostreig, realització d’analítiques i interpretació de resultats

Gestió de Residus

 • Projectes executius de plantes de transferència i tractament de residus
 • Projecte de construcció, explotació, segellat i clausura d’abocadors
 • Plans de gestió de residus, plans de minimització
 • Assessoria a sistemes integrats de gestió
 • Tractaments de fangs
 • Descontaminació de sòls
 • Projectes de revalorització
 • Compostatges

Urbanisme

 • Avaluació ambiental de planejament urbanístic
 • Redacció i tramitació de planejament derivat (plans directors, plans parcials, plans especials i plans de millora)
 • Projectes i actuacions d’interès en sòl no urbanitzable
 • Plans estratègics ambientals
 • Estudis d’impacte paisatgístic
 • Estudis de mobilitat

Arquitectura

 • Projectes executius d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars
 • Projectes integrats d’arquitectura bioclimàtica i sostenible
 • Obra nova i rehabilitació en naus industrials i oficines
 • Rehabilitació energètica i eficiència energètica en edificis existents i d’obra nova
 • Projectes executius d’equipaments
 • Rehabilitació i reconstrucció de masies en sòl no urbanitzable

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si hi continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Premi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies